TASA-ARVO KOKEILIJAT   LOPPUTULOKSET
Sijoitus
1. Soundrack
2. Rajarikot
3. Satamasaari
4. Voimailijat
5. Light Club
6. Koukkailijat